Webové stránky Bezpečné banky (www.bezpecnebanky.cz)

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuWebové stránky Bezpečné banky (www.bezpecnebanky.cz)
Registrující instituce/subjektČeská bankovní asociace
Odkaz

Webové stránky:

Sociální média:

Cíl projektu

Oslovení široké veřejnosti všech věkových kategorií v rámci různorodých kampaní zaměřených na bezpečnost na internetu a všech rizicích spojených s používáním nových komunikačních a technických prostředků. Webové stránky jsou pak místem, kde jsou všechny tyto kampaně shromážděny a roztříděny, a kde je možné kromě samotných videí a odkazů najít též základní pravidla, slovníček pojmů, novinky a další využitelné informace.

Typ projektuPořad/seriál, Aplikace/webové stránky
Podrobnější informace k projektu

Informačně vzdělávací webové stránky Bezpečné banky, které v jednoduché formě zpřístupňují informace o rizicích na internetu, podvodných technikách hackerů, možnostech prevence atd. Webové stránky obsahují odkazy a přehled proběhlých osvětových kampaní právě na téma bezpečnosti na internetu. Jakkoli bylo prvotním zaměřením informování klientů internetového a mobilního bankovnictví, témata všech kampaní jsou mnohem obecnější, jsou určena nejširší veřejnosti, a stejně tak webové stránky. Všechny tyto kampaně byly mediálně pojaty právě s cílem oslovit danou cílovou skupinu určenou podle věku v co nejširším záběru. Pro každou věkovou kategorii byl zvolena odpovídající forma komunikace a představitelé do jednotlivých kampaní, např. pro nejmladší youtubeři a dále herci, a také komunikační kanál (sociální sítě, televize).

Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ, žáci SŠ, stávající pedagogové, budoucí pedagogové, nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce, stávající zaměstnanci veřejného sektoru, příjemci pomoci v hmotné nouzi, budoucí zaměstnanci veřejného sektoru, senioři
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 3. 2015
Financující subjekt/y

Česká bankovní asociace