Digifolio Finanční gramotnost

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuDigifolio Finanční gramotnost
Registrující instituce/subjektNárodní pedagogický institut / MŠMT
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

Informovat učitele o finanční gramotnosti a dostupných materiálech pro výuku.

Typ projektuAplikace/webové stránky
Podrobnější informace k projektu

Digifolio je digitální portfolio, které umožňuje přehledně zveřejňovat a průběžně aktualizovat informace k nějakému tématu. Digifolia jsou součástí Metodického portálu RVP.CZ a zprostředkovávají informační, teoretickou a metodickou podporu učitelům.

Prioritní cílové skupinystávající pedagogové, budoucí pedagogové
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 1. 2011
Financující subjekt/y

NPI / MŠMT