penizenauteku.cz

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programupenizenauteku.cz
Registrující instituce/subjektČeská národní banka
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

Cílem projektu je vzdělávat mladé lidi ve věku 18 - 35 let. Pomoci jim se orientovat ve světě financí. Zejména mladým rodinám ukázat, jak vést vyrovnaný rodinný rozpočet nebo vytvořit odpovídající rezervy.

Typ projektuAplikace/webové stránky
Podrobnější informace k projektu

Zacházet se svými financemi by měl umět každý. Omračující nabídka finančních služeb a stále větší množství lákadel prodejců vede k tomu, že o svých penězích přestáváme uvažovat s rozvahou a výhledem do budoucnosti.

Statistiky ukazují, že schopnost vést vyrovnané domácí rozpočty nebo umět zhodnotit volné finance není vlastní většině obyvatelstva. Znalost základních pojmů a nástrojů z oblasti správy osobních financí je stále na nízké úrovni.

ČNB si uvědomujeme, že pokud má naplnit svoje poslání a bránit případným nekalým praktikám na finančním trhu, musí mít na své straně připraveného a finančně gramotného občana.

Prioritní cílové skupinystávající pedagogové, budoucí pedagogové, nezaměstnaní evidovaní na Úřadu práce, stávající zaměstnanci veřejného sektoru, příjemci pomoci v hmotné nouzi, budoucí zaměstnanci veřejného sektoru
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 10. 2016
Financující subjekt/y

Česká národní banka