Finanční vzdělávání ČSOB pro školy

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuFinanční vzdělávání ČSOB pro školy
Registrující instituce/subjektČeskoslovenská obchodní banka, a.s.
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

Projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy představuje od roku 2016 doplňkovou výuku finanční gramotnosti pro základní a střední školy. Záměrem projektu je doplnit standardní vyučování finanční gramotnosti interaktivní a zábavnou přednáškou prostřednictvím expertů ze světa financí, zaměstnanců banky. Cílem projektu je bezplatně v rámci dobročinných aktivit a bez jakékoliv propagace značky zvyšovat úroveň finanční gramotnosti v jasně definovaných cílových skupinách, tak aby byly u školených osob zvýšeny základní znalosti týkající se financí a posíleno obezřetné nakládání s vlastními prostředky. Výuka bývá zpravidla rozdělena do 2 vyučovacích hodin, kdy jsou v první hodině žákům předávány obecné informace ke konkrétnímu tématu a ve druhé hodině se žáci učí nakládat s vlastním rozpočtem na praktických příkladech pomocí jednoduché hry.

Typ projektuTiskovina, Výuková hra, Kurz/seminář, Pořad/seriál
Podrobnější informace k projektu

Projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy nabízíme od roku 2016 základním a středním školám. Do vzdělávacího programu je zapojeno přes 440 zaměstnanců (dobrovolných ambasadorů) ČSOB napříč celou Českou republikou. Tito zaměstnanci na bez mála čtyřech stovkách českých škol odučili přes 2 000 hodin a předstoupili před více než 32 000 žáků. Při výuce se zaměřujeme na hlavní oblasti: peníze, hospodaření domácnosti, finanční produkty a moderní platební metody. Od roku 2019 jsme se zaměřili také na téma kybernetická bezpečnost. Navázali jsme úzkou spolupráci s Policií ČR a společně budeme toto téma také přednášet. V roce 2020 (2. pololetí školního roku 2019/2020) rozšiřujeme vzdělávací program i na pedagogické pracovníky, díky získané akreditaci MŠMT.

Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ, žáci SŠ, stávající pedagogové, budoucí pedagogové
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 9. 2016
Financující subjekt/y

Československá obchodní banka, a.s.

Spolupracující subjekt/y
  • ČSOB Advisory
  • Policie ČR (společná výuka online bezpečnosti)
  • ČNB (výukové materiály, ochranné prvky bankovek, videa)
  • Hypoteční banka
  • ČSOB Pojišťovna
  • ČMSS