Bankovkovi

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuBankovkovi
Registrující instituce/subjektČeská bankovní asociace
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

Finanční vzdělávání dětí a mládeže prováděné formou televizního pořadu určeného primárně pro věkovou kategorii 8 - 12 let, v němž jsou zábavnou formou vysvětlovány pojmy ze světa financí, hospodaření domácnosti a života dospělých vůbec.

Typ projektuTiskovina, Výuková hra, Pořad/seriál
Podrobnější informace k projektu

Zábavně vzdělávací hraný pořad pro děti 8-12 let, v němž jsou průvodci postavy z bankovek jako spolubydlící v jednom bytě (Ámos, Karel, Boženka, Ema, František a jejich domácí pan Tomáš). Vtipné scénky, které ukazují finanční karamboly představitelů pomohou divákům nejen cílové věkové kategorie se seznámit s problematikou správného zacházení s financemi. Seriál je prokládán edukativními vlogy jedné z postav (Ámos), které shrnují vzdělávací obsah příběhu a blíže vysvětlují použité pojmy a doplňují širší kontext. Součástí vlogů je i grafické znázornění a animace, s nimiž jsou pak provázány i další navazující aktivity (kniha, hry na webu, píseň atd.). Dvě série (celkem 26 dílů) již byly odvysílány v roce 2017 a 2018 a jsou v kompletní podobě k dispozici na webu Déčka. Třetí série Bankovkovi na planetě Yo, která určena pro mladší diváky a která by měla zároveň upoutat pozornost na již odvysílaných 26 dílů, je připravena k vysílání od 1. dubna 2020. Pokračování plánováno na rok 2021.

Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ, stávající pedagogové, budoucí pedagogové
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 3. 2017
Financující subjekt/y

Česká bankovní asociace, Česká televize

Spolupracující subjekt/y

Česká televize