Abeceda peněz

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuAbeceda peněz
Registrující instituce/subjektČeská spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64B, 140 00 Praha 4, IČO 45244782
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

V souvislosti s vizí České spořitelny vést jedince a společnost k prosperitě, zvyšuje projekt Abeceda peněz finanční
gramotnost dětí, mladých i seniorů. Poskytuje vyučujícím metodickou podporu pro výuku a pomáhá rodičům vést své děti ke správným finančním návykům.

Typ projektuTiskovina, Výuková hra, Kurz/seminář
Podrobnější informace k projektu

Základní principy projektu

  • Vzděláváme zážitkové a interaktivně.
  • Nabízíme metodiky pro učitele, moduly pro interaktivní tabule, pracovní sešity pro děti a další rady online.
  • Vycházíme z Národní strategie finančního vzdělávání.
  • Vzděláváme klienty i neklienty, nepracujeme s nabídkou služeb ČS.

Projekt je určen pro 4 věkové skupiny.

DRUHÁCI - Děti se vydávají na exkurzi do běžného dne dospěláků a učí se hospodařit s přiděleným rozpočtem. Soustředíme se na to, aby si děti osvojily základy rodinného hospodaření.

ČTVRŤÁCI - Žáci poznávají svět osobních financí prostřednictvím založení dětské firmy. Díky této zkušenosti získají jedinečnou příležitost přemýšlet o správě peněz, společné práci a zodpovědnosti.

TEENAGEŘI - Mladé učíme finanční samostatnosti pomocí interaktivní online hry, která vede také k podpoře logického myšlení a k řešení každodenních situací spojených se správou financí.

SENIOŘI - Nabízíme trojfázové semináře o moderních technologiích pro skupiny seniorů.

Prioritní cílové skupinyžáci ZŠ, žáci SŠ, stávající pedagogové, senioři
Regioncelostátní působnost
Od - dood 15. 5. 2017
Spolupracující subjekt/y

Generation Europe, z.s., Vratislavova 30/8, Praha 2