ABC PRO SPOTŘEBITELE aneb jak se vyznat?

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Projekt
Název programuABC PRO SPOTŘEBITELE aneb jak se vyznat?
Registrující instituce/subjektSdružení českých spotřebitelů, z.ú. (SČS)
Odkaz

Webové stránky:

Cíl projektu

Cílem projektu je posilovat postavení spotřebitelů na trhu a zlepšovat jejich informovanost, znalosti a praktické dovednosti s důrazem na zásadu jejich osobní odpovědnosti za své konání a rozhodování.

Typ projektuTiskovina, Poradenství, Kurz/seminář
Podrobnější informace k projektu

Po úspěšně realizovaném projektu Abeceda rodinných financí a kampani Podepsat můžeš, přečíst musíš! jsme se zaměřili nejen na obecné postavení spotřebitelů na finančním trhu a na jejich informovanost, ale také na jejich schopnosti a konkrétní dovednosti rozhodovat se o finančních otázkách v každodenním životě, a to jak částečně u osob s omezenou schopností orientace a pohybu jako jsou neslyšící a nevidomí, tak zejména u seniorů. Výstupem projektu částečně podporovaného v rámci dotační politiky vůči NNO v oblasti ochrany spotřebitele je tak realizováno pravidelně 8-10 besed s cílovými skupinami na lokální úrovni v místě anebo v okolí jejich bydliště, jsou vydávány a distribuovány po celé ČR 1-2 osvětové publikace s ukázkami životních situací a modelovými příklady, včetně návodů a rad, co by při rozhodování nemělo zůstat opomenuto, a v případě, že jsou tyto dovednosti slabé, jsou spotřebitelé v konkrétních případech ihned předáváni "do péče" nejbližší poradny.

Prioritní cílové skupinysenioři
Regioncelostátní působnost
Od - dood 1. 1. 2016
Financující subjekt/y

Ministerstvo průmyslu a obchodu a vybrané finanční instituce (k 17. červnu projekt darem podpořila Československá obchodní banka, a.s. a Komerční banka, a.s.)

Spolupracující subjekt/y

Poradna při finanční tísni, o.p.s.