Zvláštní cena ministra financí - rok 2023

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Zvláštní cena ministra financí pro rok 2023 byla udělena za zpracování projektu „Rozpočet Petra Vosyky“ týmu žáků třídy 5. B ZŠ Uničov ve složení David Vosyka, Petr Slovák, Patrik Janáček a jejich učitelky Martiny Štěpancové

Navržený rozpočet zaujal svou celkovou promyšleností a propracovaností. U každé z položek rozpočtu vítězný tým zvažuje možné alternativy, porovnává ceny a správně identifikuje výhody a nevýhody jednotlivých návrhů. Vedle zdařilé obsahové stránky projektu lze vyzdvihnout rovněž jeho přehledné vizuální zpracování a způsob, jakým jej vítězný tým prezentoval.

Dokumenty ke stažení