Dotazník OECD k problematice tzv. zranitelných spotřebitelů na finančním trhu

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Aktualizováno 18. 1. 2024

Na konci roku 2023 publikovala OECD online dotazník k problematice tzv. zranitelných spotřebitelů na finančním trhu. Cílem dotazníku je sběr dat a informací o praxi v regulaci a dohledu, které umožní zpracovat pro zkoumanou problematiku mezinárodní srovnávací studii. OECD upřednostňuje, aby každý členský stát odeslal jednu konsolidovanou odpověď. 

Své případné náměty a podněty k formulaci této odpovědi, kterou zajistí Ministerstvo financí, prosím zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu konzultace@mfcr.cz, a to nejpozději do 1. února 2024.  

Dokumenty ke stažení