Evropská Komise a OECD-INFE zveřejňují společný rámec pro finanční kompetence žáků a studentů

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Evropská komise ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj představily nový rámec pro finanční kompetence žáků a studentů. Tento rámec představuje určitý minimální standard finanční gramotnosti, kterého by žáci a studenti měli v třech věkových kategoriích dosahovat. Jednotlivé kompetence obsahují základní znalosti, dovednosti a postoje oblastí, jako jsou peníze a placení, plánování a správa financí, riziko a výnos a všeobecná orientace ve finančním světě. Rámec dále zdůrazňuje průřezové kompetence, které jsou nyní v Evropě velice debatovány, například týkající se digitalizace a udržitelnosti.

Tento dokument navazuje na obdobný rámec pro finanční kompetence dospělých, který byl publikován v lednu 2022.