Návrh revidované Národní strategie finančního vzdělávání

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí připravilo i na základě výsledků veřejné konzultace prvotní návrh revidované Národní strategie finančního vzdělávání, který nyní předkládá k veřejné diskusi. Platná strategie byla schválena vládou v roce 2010 s cílem vytvořit ucelený systém finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti občanů České republiky.

Záměrem Ministerstva financí je aktualizovat strategii tak, aby odpovídala současným podmínkám a potřebám. Jedná se primárně o stanovení prioritních cílových skupin dospělého obyvatelstva, na které bychom se měli do budoucna zaměřit. Finanční vzdělávání na školách samozřejmě prioritou zůstává i nadále. Dalším úkolem je přezkum nastavení rolí a odpovědnosti jednotlivých subjektů v oblasti finančního vzdělávání.

Ministerstvo se obrací na širokou veřejnost s žádostí o zaslání podnětů a připomínek k prvotnímu návrhu revidované Národní strategie finančního vzdělávání, které budou pro ministerstvo důležitým podkladem pro diskusi o dalším směřování finančního vzdělávání v České republice v příštích letech. Své odpovědi na otázky, které jsou součástí návrhu revidované strategie, stejně jako další podněty ke strategii samotné, zasílejte prosím na adresu financni-vzdelavani[at]mfcr.cz, a to nejpozději do 20. června 2018.

Dokumenty ke stažení