Shrnutí odpovědí na konzultaci k revizi Národní strategie finančního vzdělávání

odbor 35 - Finanční trhy II
odbor 35 - Finanční trhy II

Vydáno

Ministerstvo financí připravilo v souvislosti s připravovanou revizí Národní strategie konzultační materiál, ve kterém požádalo veřejnost o podněty a připomínky k této strategii. Ministerstvo obdrželo 21 odpovědí, za které velice děkujeme. Vaše podněty byly důležitým podkladem pro zpracování prvotního návrhu revidované strategie.

Dokumenty ke stažení