Vyhodnocení veřejné konzultace MF k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k připravované nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele. Cílem této konzultace bylo zahájit veřejnou diskusi k možným regulatorním změnám v oblasti poskytování a zprostředkování retailových úvěrových produktů a služeb. Tyto změny by měly vést ke sjednocení současné produktové právní úpravy spotřebitelských úvěrů s připravovanou novou úpravou úvěrů na bydlení. Současně by mělo dojít k vytvoření jednotného rámce pravidel týkajících se podmínek výkonu distribučních činností v sektoru úvěrů a sjednocení dohledu nad osobami tyto činnosti vykonávajícími. Vyhodnocení veřejné konzultace, která věcně navázala na konzultaci k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení, rovněž jako vlastní konzultační materiál lze nalézt na webových stránkách Ministerstva financí.

Vyhodnocení veřejné konzultace MF k nové právní úpravě distribuce úvěrů pro spotřebitele