Ministerstvo financí vyhlašuje březen měsícem finančního zdraví

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Na podporu finančního vzdělávání v Česku vyhlašuje Ministerstvo financí ve spolupráci s EFPA ČR a yourchance měsíc březen měsícem finančního zdraví.

V průběhu celého měsíce března bude probíhat řada významných akcí, jejichž společných cílem je zvyšování finanční gramotnosti dětí i dospělých. Zapojí se do nich i řada soukromých subjektů, které vyvíjejí nekomerční aktivity podporující finanční gramotnost.

Ministerstvo financí vyhlašuje březen měsícem finančního zdraví

(tisková zpráva MF ze dne 1.3.2023)