Vyhodnocení veřejné konzultace Ministerstva financí k transpozici směrnice o distribuci pojištění (IDD)

odbor 35 - Finanční trhy II
odbor 35 - Finanční trhy II

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje výsledky veřejné konzultace k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění (směrnice IDD).

Směrnice IDD nahrazuje dosavadní směrnici č. 2002/92/ES o zprostředkování pojištění a přináší do oblasti sjednávání pojistných produktů a pojišťovacích služeb oproti současné úpravě řadu nových regulatorních prvků.

Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 1. července 2016 s termínem pro odpovědi do 1. srpna 2016. Informaci o zahájení konzultace MF rovněž zaslalo profesním sdružením působícím na finančním trhu. Veřejné konzultace se zúčastnilo 12 subjektů, z toho 7 profesních sdružení, 1 banka, 1 poradenská společnost, 1 jednotlivec, orgán dohledu a finanční arbitr.

Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Vyhodnocení odpovědí ve veřejné konzultaci MF k transpozici směrnice IDD