Veřejná konzultace k Zelené knize o retailových finančních službách

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Dne 10. prosince 2015 zveřejnila Evropská komise Zelenou knihu o retailových finančních službách, která navazuje na dokument z roku 2007. Je příležitostí vyjádřit se k současné situaci na finančním trhu, získat podněty k možným budoucím legislativním i nelegislativním krokům a konzultovat různé varianty řešení, které v oblasti poskytování retailových finančních služeb Komise zvažuje v kontextu svých již započatých aktivit.

Ministerstvo financí nabízí veřejnosti možnost podílet se na zpracování společné pozice České republiky k předložené Zelené knize o retailových finančních službách. Přijímat podněty a odpovědi na konzultační otázky, které jsou součástí Zelené knihy, bude Ministerstvo financí do 26. února 2016, a to na emailové adrese konzultace[at]mfcr.cz.

Podklady ke stažení - Konzultace k Zelené knize o retailových finančních službách