Veřejná konzultace k transpozici směrnice o distribuci pojištění

odbor 35 - Finanční trhy II
odbor 35 - Finanční trhy II

Vydáno

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění (IDD). Směrnice IDD nahrazuje dosavadní směrnici č. 2002/92/ES o zprostředkování pojištění (IMD) a přináší do oblasti sjednávání pojistných produktů a služeb oproti současné úpravě řadu nových regulatorních prvků. Ty odpovídají celkové koncepci Evropské komise k ochraně spotřebitele na finančním trhu, kterou lze identifikovat jak právě v sektoru pojišťovnictví, tak i na kapitálovém trhu a v oblasti spotřebitelských úvěrů. Podstatou této koncepce je zejména sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce, posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech a zvýšení nároků na profesionalitu osob působících v daném odvětví. nabízí

Ministerstvo financí nabízí veřejnosti možnost vyjádřit se k tomu, jak by měla budoucí právní úprava v této oblasti vypadat – tj. jaké směrnicové diskrece by měla ČR využít, jaké tuzemské problémy na trhu by měl nový zákon řešit, v čem by se měla změnit stávající architektura regulace apod. K tomuto účelu Ministerstvo financí zpracovalo příslušný konzultační materiál, jehož součástí je i formulář pro odpovědi na jednotlivé konzultační otázky. Odpovědi na otázky, případně další podněty lze zasílat na adresu konzultace[at]mfcr.cz, a to nejpozději do pondělí 1. srpna 2016.

Podklady ke stažení: