Výsledky hodnocení 15letých studentů v oblasti finanční gramotnosti PISA 2012

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Dne 9.7.2014 zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD výsledky prvního mezinárodního hodnocení 15letých studentů v oblasti finanční gramotnosti, které proběhlo v roce 2012.

Testů PISA 2012 (Programme for International Student Assessment, Program pro mezinárodní hodnocení žáků) se zúčastnili studenti 18 zemí včetně České republiky.

Další odkazy (vše v anglickém jazyce):