Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k evropským předpisům regulujícím kapitálový trh

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

Ministerstvo financí dne 19. srpna 2014 zahájilo veřejnou konzultaci k využití národních diskrecí ve směrnicích a nařízeních MiFID II, MiFIR, MAR, TD II, UCITS V. Jedná se o klíčové předpisy upravující různé oblasti kapitálového trhu, a jejich úkolem je harmonizace práva zemí Evropské unie.

Bližší informace lze nalézt na webových stránkách Ministerstva financí: